ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรดแบบ Deep Charge 36V รุ่น G100-36 A - Ebikr

ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรดแบบ Deep Charge 36V รุ่น G100-36 A

ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรด รุ่น G100-36A เหมาะกับแบตเตอร์รี่แบบ Deep Charge 36V กระแส 1.8A

สอบถามข้อมูลและราคาสินค้า

ข้อมูลทั่วไป
Reviews and Comments
 • อินพุท
  input

  • ช่วงแรงดันอินพุท 100~240Vac 50/60Hz
  • Rating Input Voltage 100~240Vac 50/60Hz
  • ช่วงแรงดันใช้งาน 90Vac~264Vac
  • Input voltage range 90Vac~264Vac
  • กระแสอินพุท 1.1Arms
  • Rating Input Current 1.1Arms
  • กำลังเอาท์พุท 80W
  • Max. input power 80W

  เอาท์พุท
  Output

  • เอาท์พุทเรทติ้ง 42Vdc
  • Rating output voltage 42Vdc
  • ช่วงแรงดันเอาท์พุท 30VDC ~ 45VDC
  • Output voltage range 30VDC ~ 45VDC
  • แบตเตอร์รี่ที่เหมาะสม 36V 8~12Ah VRLA
  • Suit with Battery type 36V 8~12Ah VRLA
  • กระแสชาร์จ (ช่วงที่ 1) 1.8A ± 0.2@38V
  • Charging current(stage 1) 1.8A ± 0.2@38V
  • กระแสชาร์จ (ช่วงที่ 2) 44.2V +- 0.2V
  • Charging voltage(stage 2) 44.2V +- 0.2V
  • กระแสชาร์จ (ช่วงที่ 3) 41.7V +- 0.2V
  • Floating voltage(stage 3) 41.7V +- 0.2V
  • กระแสตัด (ช่วงที่ 2-3) <0.40 A +- 0.05A
  • Cut-off current(stage 2-3) <0.40 A +- 0.05A
  • ระยะเวลาในการชาร์จทั่วไป 8 ชั่วโมง
  • Typical charging time 8hour
  • กำลังเอาท์พุท 70w
  • Max. output power 70w
  • กระแสหน่วงเวลา NC ms
  • Hold-on time NC ms
  • กระแสกระเพื่อม 100mA
  • Ripple current 100mA
  • สภาะเมื่อเสร็จสิ้นการชาร์จ V>44V + I<0.4A
  • Charge finish condition V>44V + I<0.4A
  • สี LEDแสดงสถานะ แดง: กำลังชาร์จ เขียว: ชาร์จเสร็จสิ้น/ว่าง
  • LED color Red: charging Green: finish/idle
  • ป้องกันเอาท์พุทช็อท - ใช่
  • Output Shorted protect - Yes
  • ประสิทธิภาพ 80%
  • Efficiency 80%

  สภาวะการใช้งาน
  Environment

  • อุณหภูมิใช้งาน -10 ~ +40°C
  • Operate temperature -10 ~ +40°C
  • การป้องกันการต่อกลับขั้ว ใช่
  • Output Reversed protection Yes
  • ความชื้นสัมพัทธ์ใช้งาน <+90%RH
  • Operate humidity <+90%RH
  • อุณหภูมิในการจัดเก็บ 40 ~ +70°C
  • Storage temperature -40 ~ +70°C
  • ความชื้นในการเก็บ0 ~ +95%RH
  • Storage humidity 0 ~ +95%RH
  • การระบายความร้อน ระบายความร้อนตามธรรมชาติ (ด้วยอากาศ)
  • Cooling - Natural convection
  • ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิ ไม่ได้ระบุ
  • Temperature factor --%
  • ความต้านทางการสั่นสะเทือน 5MM/50HZ/600S
  • Vibration resistance 5MM/50HZ/600S
  • ความต้านทางการตกกระแทก ระดับความสูง 1 เมตร >= 3 ครั้ง
  • Impact resistance 1 meter drop test >= 3 times

  ขนาดมิติทางกล
  Mechanical dimension

  • น้ำหนัก 650g
  • Weight 650g
  • ขนาด 170X71X51mm
  • Size 170X71X51mm
  • สายไฟอินพุท/เอาท์พุท กำหนดโดยผู้ใช้
  • Input/Output Cord and - Defined by user
  • terminals

  ความปลอดภัย
  Safety

  • อุณหภูมิสุงสุด < 40°C บนตัวกล่อง
  • Max. temperature rise < 40°C on casing
  • มาตรฐานความปลอดภัย IEC335 UL1310
  • Safety standards - IEC335 UL1310
  • มาตรฐาน EMC EN55014
  • EMC standard - EN55014
  • อายุการใช้งาน 30000 ชัวโมง
  • MTBF hrs 30000
  • กำลังเอาท์พุทจำกัดไว้ที่ ไม่ระบุ VA
  • Limited power source - VA
  • ESD 8.0 kV
  • ฉนวนแรงดันไฟฟ้า 3000 V i/p to o/p (1 นาที)
  • Hi-Pot Insulation : 3000 V i/p to o/p (1 min.)

  ราคา (Price): 1,300.- บาท (Baht)

  (กรุณาโทรสอบถามสต็อคสินค้ากับทางร้าน)

Ebikr

239 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร: 081-750-1311 แฟกซ์: 02-716-2577
อีเมล: contact@ebikr.com

ดาวน์โหลดแผนที่ (pdf)

Open : Mon - Sat
8:00 - 17:00 081-750-1311