ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรดแบบ Deep Charge 12V รุ่น G100-12 A - Ebikr

ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรดแบบ Deep Charge 12V รุ่น G100-12 A

ชาร์จเจอร์สำหรับแบตเตอร์รี่ตะกั่วกรด รุ่น G100-12A เหมาะกับแบตเตอร์รี่แบบ Deep Charge 12V กระแส 5A

สอบถามข้อมูลและราคาสินค้า

ข้อมูลทั่วไป
Reviews and Comments
  • อินพุท
    input

    • ช่วงแรงดันอินพุท 100~240Vac 50/60Hz
    • Rating Input Voltage 100~240Vac 50/60Hz
    • ช่วงแรงดันใช้งาน 90Vac~264Vac
    • Input voltage range 90Vac~264Vac
    • กระแสอินพุท 1.1Arms
    • Rating Input Current 1.1Arms
    • กำลังเอาท์พุท 80W
    • Max. input power 80W

    เอาท์พุท
    Output

    • เอาท์พุทเรทติ้ง 13.8 Vdc
    • Rating output voltage 13.8Vdc
    • ช่วงแรงดันเอาท์พุท 10VDC ~ 15VDC
    • Output voltage range 10VDC ~ 15VDC
    • แบตเตอร์รี่ที่เหมาะสม 12V 20-90Ah VRLA
    • Suit with Battery type 12V 20-90Ah VRLA
    • กระแสชาร์จ 5.0A ± 0.4
    • Charging current  5.0A ± 0.4
    • ขีดจำกัดแรงดันในการชาร์จ 14.8V +- 0.1V
    • Bulk charging voltage limit 14.8V +- 0.1V
    • แรงดันเมื่อไม่มีภาระ 13.8 V +- 0.1V
    • Floating voltage  13.8V +- 0.1V
    • กระแสตัด (ช่วงที่ 2-3) <0.40 A +- 0.05A
    • Cut-off current(stage 2-3) <0.40 A +- 0.05A
    • ระยะเวลาในการชาร์จทั่วไป 8 ชั่วโมง
    • Typical charging time 8hour
    • กำลังเอาท์พุท 75w
    • Max. output power 75w
    • กระแสหน่วงเวลา NC ms
    • Hold-on time NC ms
    • กระแสกระเพื่อม 300mA
    • Ripple current 300mA
    • สภาะเมื่อเสร็จสิ้นการชาร์จ I<0.8A
    • Charge finish condition  I<0.8A
    • สี LEDแสดงสถานะ แดง: กำลังชาร์จ เขียว: ชาร์จเสร็จสิ้น/ว่าง
    • LED color Red: charging Green: finish/idle
    • ป้องกันเอาท์พุทช็อท - ใช่
    • Output Shorted protect - Yes
    • ประสิทธิภาพ 83%
    • Efficiency 83%

    สภาวะการใช้งาน
    Environment

    • อุณหภูมิใช้งาน -10 ~ +40°C
    • Operate temperature -10 ~ +40°C
    • การป้องกันการต่อกลับขั้ว ใช่
    • Output Reversed protection Yes
    • ความชื้นสัมพัทธ์ใช้งาน <+90%RH
    • Operate humidity <+90%RH
    • อุณหภูมิในการจัดเก็บ 40 ~ +70°C
    • Storage temperature -40 ~ +70°C
    • ความชื้นในการเก็บ0 ~ +95%RH
    • Storage humidity 0 ~ +95%RH
    • การระบายความร้อน ระบายความร้อนตามธรรมชาติ (ด้วยอากาศ)
    • Cooling - Natural convection
    • ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิ ไม่ได้ระบุ
    • Temperature factor --%
    • ความต้านทางการสั่นสะเทือน 5MM/50HZ/600S
    • Vibration resistance 5MM/50HZ/600S
    • ความต้านทางการตกกระแทก ระดับความสูง 1 เมตร >= 3 ครั้ง
    • Impact resistance 1 meter drop test >= 3 times

    ขนาดมิติทางกล
    Mechanical dimension

    • น้ำหนัก 650g
    • Weight 650g
    • ขนาด 170X71X51mm
    • Size 170X71X51mm
    • สายไฟอินพุท/เอาท์พุท กำหนดโดยผู้ใช้
    • Input/Output Cord and - Defined by user
    • terminals

    ความปลอดภัย
    Safety

    • อุณหภูมิสุงสุด < 40°C บนตัวกล่อง
    • Max. temperature rise < 40°C on casing
    • มาตรฐานความปลอดภัย IEC335 UL1310
    • Safety standards - IEC335 UL1310
    • มาตรฐาน EMC EN55014
    • EMC standard - EN55014
    • อายุการใช้งาน 30000 ชัวโมง
    • MTBF hrs 30000
    • กำลังเอาท์พุทจำกัดไว้ที่ ไม่ระบุ VA
    • Limited power source - VA
    • ESD 8.0 kV
    • ฉนวนแรงดันไฟฟ้า 3000 V i/p to o/p (1 นาที)
    • Hi-Pot Insulation : 3000 V i/p to o/p (1 min.)

Ebikr

239 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร: 081-750-1311 แฟกซ์: 02-716-2577
อีเมล: contact@ebikr.com

ดาวน์โหลดแผนที่ (pdf)

Open : Mon - Sat
8:00 - 17:00 081-750-1311