ฟรีวีลล์ (Free Wheel) ขนาด 7,8,9,10 ชั้น แบบเกลียว - Ebikr

ฟรีวีลล์ (Free Wheel) ขนาด 7,8,9,10 ชั้น แบบเกลียว

ฟรีวีลล์ (Free Wheel) ขนาด 7,8,9,10 ชั้น แบบเกลียว เป็นชุดฟรีวีลล์แบบเกลียวจำนวนฟัน 11 ฟันที่เกียร์สูงสุด ถ้าเป็นจักรยานธรรมดาโดยปกติส่วนมากจะเป็น 14 ฟัน รุ่นนี้เป็นที่นิยมกันมากสำหรับจักรยานไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลและราคาสินค้า

ข้อมูลทั่วไป
Reviews and Comments
 • ชุดฟรีวีลล์แบบเกลียวจำนวนฟัน 11 ฟันที่เกียร์สูงสุด โดยปกติส่วนมากจะเป็น 14 ฟัน เมื่อเกียร์มีจำนวนฟันน้อยลงจะทำให้ช่วยให้ปั่นช่วยไปได้เร็วขึ้น ช่วยรักษาความเร็วให้สูงขึ้นและยังเป็นการปั่นออกแรงช่วยมอเตอร์ จึงทำให้เป็นที่นิยมกันมากสำหรับจักรยานไฟฟ้า

  The DNP Range of freewheels are the only currently produced screw-on type freewheel with an 11T high gear, versus the typical 14T, that we are aware of. This higher gearing allows pedal assistance to the higher speeds that most will be able to maintain with the addition of motor assistance and this is why they are quite popular for ebikes.

  ประเด็นที่ควรเข้าใจ

  • ช่องความหนาระหว่างเกียร์ 7 ชั้นและ 8 ชั้น มีระยะเกือบเท่ากัน ดังนั้นจึงสามารถใช้เกียร์ 7 ชั้นกับตัวสับเกียร์ 8 ชั้น โดยปรับตัวสับเกียร์ให้หลวมเพื่อไม่ให้ใช้เกียร์บางเกียร์ที่ต้องการ
  • เกียร์เจ็ดชั้นจะมีความหนา 36 มม. ส่วนเกียร์ 8, 9, 10 ชั้น จะมีความหนาเพิ่มขึ้นอีก 4 มม.
  • ฟรีวีลล์ขนาด 8, 9, 10 ชั้น จะมีความหน้าเท่ากันคือ 40 มม. สำหรับเกียร์ 9 ชั้น ระยะระหว่างเกียร์จะชิดกันมากขึ้น จะใช้โซ่และตัวสับเกียร์(ชิบเตอร์)ที่มีขนาดแตกต่างกันกับเกียร์ชนิด 7 และ 8 ชั้น เกียร์สิบชั้นจะยิ่งมีระยะระหว่างเกียร์ชิดกันขึ้นไปอีก
  • ฟลีวีลล์แบบ DNP จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ถอดพิเศษ อุปกรณ์ถอดแบบมาตรฐานทั่วไปอาจใช้ไม่ได้ อุปกรณ์ถอดจะมีรูที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอดีกับแกนมอเตอร์ขนาด M14

  A few points to note:

  • The gear spacing and gear width is almost identical for the 7sp and 8sp, so it should be possible to use a 7sp on a bike originally equipped with 8sp changers. Just adjust the rear changer to loose the unused gear.
  • Many rear geared motors can accept a 36mm wide 7sp freewheel, but an 8, 9 or 10sp generally requires a spacer for clearance due to the extra 4mm width..
  • 8, 9 and 10sp freewheels have the same total width, 40mm. The 9sp has closer spaced gears and uses a different chain with different shifters than used on the 7 and 8sp. 10sp uses even closer spaced gears.
  • DNP freewheels require the DNP removal tool, a standard freewheel extractor may not work. DNP extractor tool has a bigger hole allowing it to be fitted over a typical M14 rear Hub motor axle.

  เกียร์ 7 ชั้น (7sp):

  • 11 ฟัน – 32 ฟัน , กว้าง 36 มม. , หนัก 0.53 กก., 11T-32T, 36mm wide, 0.53kg

  เกียร์ 8 ชั้น (8sp):

  • 11 ฟัน – 32 ฟัน , กว้าง 40 มม. , หนัก 0.62 กก., 11T-32T, 40mm wide, 0.62kg

  9sp:

  • 11 ฟัน – 32 ฟัน , กว้าง 40 มม. , หนัก 0.58 กก., 11T-32T, 40mm wide, 0.58kg

  10sp:

  • 11 ฟัน – 32 ฟัน , กว้าง 40 มม. , หนัก 0.62 กก., 11T-32T, 40mm wide, 0.62kg

  ราคา (Price): 1,100.- บาท (Baht)

  (กรุณาโทรสอบถามสต็อคสินค้ากับทางร้าน)

Ebikr

239 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร: 081-750-1311 แฟกซ์: 02-716-2577
อีเมล: contact@ebikr.com

ดาวน์โหลดแผนที่ (pdf)

Open : Mon - Sat
8:00 - 17:00 081-750-1311